Microsoft Lumia 535 - Блокиране на обаждания и съобщения

background image

Блокиране на обаждания и съобщения
Получавате нежелани обаждания или текстови съобщения? Блокирайте ги с помощта

на приложението филтър call+SMS.
За да добавите телефонен номер в списъка с блокирани номера, докоснете , плъзнете

до хронология, докоснете и задръжте върху контакта, когото искате да блокирате, и

след това докоснете блокиране на номер....
Можете да добавяте номера в списъка си с блокирани номера също и от текстови

съобщения.
В стартовия екран, плъзнете надолу от горната част на екрана и докоснете ВСИЧКИ

НАСТРОЙКИ > филтър call+SMS.
Превключете Блокиране на повиквания+SMS на Включено

.

Вижте блокираните номера

Докоснете Блокирани номера.
Получаване на известия за блокирани обаждания или съобщения

Докоснете разширено и превключете Известия на Включено

.