Microsoft Lumia 535 - Използване на визуалната гласова поща

background image

Използване на визуалната гласова поща
Визуалната гласова поща ви позволява да видите списък с вашите гласови съобщения и

да изберете кои да пуснете или изтриете.
Може да е необходимо да се свържете се с мобилния оператор, за да получите тази

услуга в телефона си.
1. Докоснете >

> настройки.

2. Превключете Визуална гласова поща на Вкл

.

3. Въведете номера на вашата гласова поща в полето Номер на гласова поща.
Свържете се с мобилния оператор, за да получите номера на вашата гласова поща.

Съвет: В зависимост от мобилния оператор, може също да имате възможност да

въведете друг номер на гласова поща.

Прослушване на гласово съобщение

Докоснете и плъзнете надясно, за да видите списъка с гласови съобщения. Ако бъдете

подканени, въведете паролата и докоснете съобщението, което искате да прослушате.