Microsoft Lumia 535 - Изчакване на повикване

background image

Изчакване на повикване
Постъпва ново повикване, докато разговаряте? Изчакването на повикване ви позволява

да приемете или задържите едно от повикванията.
1. В стартовия екран, плъзнете надолу от горната част на екрана и докоснете ВСИЧКИ

НАСТРОЙКИ > мрежа+ > задай.

2. Ако имате телефон с две SIM карти, докоснете желаната SIM. Не всички телефони

поддържат две SIM карти. За информация за наличността посетете www.microsoft.com/

mobile/support/wpfeatures.

3. Превключете Изчакване на разговорите на Вкл

.

Задържане на първото повикване и отговаряне на новото

Докоснете ОТГОВОРИ.
Прекратяване на първото повикване и отговаряне на новото

Докоснете прекрати обаждането+отговори.
Игнориране на новото повикване

Докоснете ИГНОРИРАЙ.
Задържане на повикване и извършване на ново

Докоснете ЗАДРЪЖ > ДОБАВИ В РАЗГОВОРА и се обадете на човека, който ви трябва.
Превключване между повиквания

Докоснете ДОКОСНИ ЗА ПРЕХВЪРЛЯНЕ.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

65