Microsoft Lumia 535 - Набиране на вашата гласова пощенска кутия

background image

Набиране на вашата гласова пощенска кутия
Ако сте пренасочили входящите обаждания към гласовата си пощенска кутия, можете

да я наберете и да прослушате съобщенията, които са оставили приятелите ви.
1. Докоснете .

2. Докоснете . Или, ако използвате визуална гласова поща, плъзнете надясно, за да

видите списъка с гласови съобщения. Ако бъдете попитани, въведете паролата за

гласовата поща, която сте получили от вашия мобилен оператор.

3. Можете да прослушвате и да отговаряте на гласовите съобщения, да ги изтривате или

да запишете съобщение за поздрав.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

64

background image

За предлагането на услугата за гласова пощенска кутия и за информация за

настройването след колко време да се пренасочват разговорите, се свържете с вашия

мобилен оператор.