Microsoft Lumia 535 - Обаждане до контакт

background image

Обаждане до контакт
Обаждането до приятел е бързо и лесно, когато сте го записали като контакт в телефона

си.
Докоснете .
1. Докоснете .

2. Докоснете контакта и номера, ако контактът има няколко номера.

Съвет: Чувате гласа на събеседника си твърде силно или твърде слабо?

Регулирайте силата на звука, като натискате клавишите за сила на звука.
Съвет: Искате и други хора да слушат разговора? Докоснете високого- ворител.

Съвет: Ако имате телефон с две SIM карти, можете да изберете коя SIM карта да се

използва за обажданията до всеки контакт. Докоснете , плъзнете до контакти и

докоснете името на контакта и

. Не всички телефони поддържат две SIM

карти. За информация за наличността посетете www.microsoft.com/mobile/

support/wpfeatures.

Набиране на телефонен номер

Докоснете , въведете телефонния номер и докоснете обади се.
За да въведете символа +, използван при международни разговори, докоснете и

задръжте 0.
търсене в хронологията на обажданията

За да потърсите запис за обаждане, плъзнете до хронология, докоснете и въведете

името на контакта или телефонния номер.
Изтриване на запис за обаждане

За да изтриете запис за обаждане, плъзнете до хронология, докоснете и задръжте върху

записа и докоснете изтрий.
За да премахнете всички записи за повиквания докоснете

> избор на

обаждания >

> избери всички > .

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

60

background image

Копиране и поставяне на телефонен номер

В стартовия екран докоснете Хора, плъзнете до контакти, докоснете контакт,

докоснете и задръжте върху телефонния номер, докоснете копирай и в съответното

текстовото поле докоснете .