Microsoft Lumia 535 - Отговор на обаждане с текстово съобщение

background image

Отговор на обаждане с текстово съобщение
В момента не можете да приемете обаждането? Тогава отговорете с текстово

съобщение.
1. Когато някой ви позвъни, докоснете ОТГОВОР С SMS.

2. Докоснете въведете съобщение... и напишете съобщението си.
Можете да отговаряте с текстово съобщение само на обажданията от контакти, които са

записани в телефона ви.
Включване или изключване на отговора чрез текстово съобщение

Докоснете >

> настройки и превключете Отговор с SMS на Вкл

или Изкл

.

Редактиране на предварително написано съобщение

Докоснете >

> настройки > редактиране на отговорите и редактирайте

отговора, който желаете.