Microsoft Lumia 535 - Добавяне в телефона на вашата пощенска кутия на Exchange

background image

Добавяне в телефона на вашата пощенска кутия на Exchange
Искате ли служебната поща, контакти и календар да са ви подръка, без значение дали

сте на компютъра, или в движение с телефона си? Можете да синхронизирате важното

съдържание между телефона и сървър на Microsoft Exchange.
Можете да настроите Exchange само ако вашата фирма има сървър на Microsoft

Exchange. Освен това, ИТ администраторът на фирмата ви трябва да е активирал

Microsoft Exchange за вашия акаунт.
Преди да започнете настройката, проверете дали разполагате със следното:
• Корпоративен имейл адрес

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

78

background image

• Име на сървъра на Exchange (свържете се с ИТ отдела на фирмата)
• Име на мрежовия домейн (свържете се с ИТ отдела на фирмата)
• Парола за фирмената ви мрежа
В зависимост от конфигурацията на сървъра на Exchange, може да се наложи да въведете

допълнителна информация по време на настройката. Ако не разполагате с точната

информация, се свържете с ИТ отдела на фирмата ви.
1. В стартовия екран, плъзнете надолу от горния край на екрана и докоснете ВСИЧКИ

НАСТРОЙКИ > имейл+акаунти.

2. Докоснете добавяне на акаунт > Exchange.

3. Напишете имейл адреса си за Exchange и паролата и докоснете влез.
По време на настройката можете да определите какво съдържание и колко често

телефонът да синхронизира със сървъра. За да синхронизирате и друго съдържание,

променете настройките на акаунта за Exchange.