Microsoft Lumia 535 - Добавяне или изтриване на пощенска кутия

background image

Добавяне или изтриване на пощенска кутия
Ако използвате различни адреси за служебна и лична поща, няма проблем – можете да

добавите няколко пощенски кутии в телефона.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

77

background image

Добавяне на първата ви пощенска кутия
За да настроите имейл в телефона си, трябва да сте свързани с интернет.
Ако не сте влезли в акаунта си в Microsoft по време на първото стартиране, можете да

влезете сега. Когато добавите в телефона си акаунт в Microsoft, автоматично се добавя

имейл акаунт.
1. Докоснете .

2. Докоснете акаунт и въведете вашето потребителско име и парола.

3. Докоснете влез.

Съвет: В зависимост от вашия имейл акаунт, можете да синхронизирате с телефона

и други неща, освен имейлите, например вашите контакти и календар.

Ако телефонът не намира настройките ви за имейл, разширени настройки може да ги

намери. За целта трябва да знаете вида на вашия имейл акаунт и адресите на сървърите

за входяща и изходяща поща. Можете да получите тази информация от мобилния

оператор.
За да научите повече за настройването на различни имейл акаунти, вижте раздела "Как

да" на адрес www.windowsphone.com.
Добавяне на пощенска кутия по-късно

В пощенската кутия, докоснете

> добавяне на имейл акаунт и акаунт и влезте с

идентификационните си данни.

Съвет: За да добавите в телефона служебния си имейл, контакти и календар от

Exchange, изберете Exchange и своя акаунт, напишете служебния си имейл адрес

и паролата си и докоснете влез.

Вашата нова пощенска кутия се показва като нова плочка на стартовия екран.
Изтриване на пощенска кутия

В стартовия екран, плъзнете надолу от горната част на екрана и докоснете ВСИЧКИ

НАСТРОЙКИ > имейл+акаунти. Докоснете и задръжте върху пощенската кутия и

докоснете изтрий.
Не можете да изтриете първата пощенска кутия в Microsoft, с която сте влезли. За да

направите това, трябва да нулирате телефона.