Microsoft Lumia 535 - Изпращане на автоматични отговори

background image

Изпращане на автоматични отговори
Ако сте на почивка или сте извън офиса, можете да изпращате автоматични отговори

на имейлите, които получавате през това време.
1. Докоснете >

> настройки > автоматични отговори.

2. Превключете Състояние на Вкл

, докато отговаряте, и докоснете .