Microsoft Lumia 535 - Изпращане на имейл

background image

Изпращане на имейл
Не оставяйте имейлите да се трупат. Използвайте телефона си, за да четете и отговаряте

на имейлите в движение.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

79

background image

1. Докоснете .

2. Докоснете и акаунт, ако имате свързани входящи кутии.

3. За да добавите получател от вашия списък с контакти, докоснете или започнете да

пишете име. Можете също да напишете адреса.

Съвет: За да изтриете получател, докоснете името и Премахни.

4. Напишете темата и вашия имейл.

Съвет: Телефонът може да ви помогне да напишете по-бързо имейла си. Докато

пишете, телефонът предлага възможни думи за довършване на изречението. За да

добавите някоя от предложените думи, докоснете я. За да прегледате списъка,

плъзнете върху предложенията. Тази функция не се предлага за всички езици.

5. За да прикачите снимка, докоснете .

Съвет: Можете също да заснемете нова снимка, докато пишете имейла си.

Докоснете , направете снимка и докоснете приемане.

6. Докоснете , за да изпратите имейла.
Изпращане на документ на Office

Докоснете Office, докоснете документа, който искате да изпратите, докоснете

>

споделяне... и изберете имейл акаунта, който ще използвате.