Microsoft Lumia 535 - Отваряне на поща от стартовия екран

background image

Отваряне на поща от стартовия екран
С динамичните плочки за поща можете да отваряте пощата си направо от стартовия

екран.
В плочките можете да видите броя непрочетени съобщения и дали сте получили нова

поща.

Можете да закачите няколко пощенски кутии в стартовия екран. Например определете

една плочка за служебната си поща, а друга – за личната. Ако свържете няколко

пощенски кутии в една сборна входяща кутия, ще можете да отваряте пощата си от

всички входящи кутии в една плочка.
За да прочетете пощата си, докоснете плочката.