Microsoft Lumia 535 - Отговаряне на имейл

background image

Отговаряне на имейл
Получили сте имейл, на който трябва да отговорите бързо? Отговорете веднага, като

използвате телефона си.
1. Докоснете .

2. Отворете пощата и докоснете .

Съвет: За да отговорите само на подателя, докоснете отговори. За да отговорите

на подателя и всички други получатели, докоснете отговори до всички.

Препращане на имейл

Отворете имейла и докоснете > препрати.