Microsoft Lumia 535 - Преглед на имейлите поотделно

background image

Преглед на имейлите поотделно
Имейлите се групират в разговори, по заглавие. Разговорът включва и вашите отговори.

Ако искате да преглеждате имейлите си поотделно, можете да изключите функцията за

групиране в разговори.
1. Докоснете .

2. Докоснете

> настройки.

3. Превключете Разговори на Изкл

.