Microsoft Lumia 535 - Четене на поща

background image

Четене на поща
Ако очаквате важни новини, не е необходимо да чакате на бюрото си. Използвайте

телефона, за да четете пощата си.
В началния екран виждате, когато имате нова поща.
1. Докоснете .

2. В пощенската кутия, докоснете имейла. Непрочетените имейли са маркирани в

различен цвят.

Съвет: За да увеличите или намалите мащаба, поставете два пръста върху екрана

и ги раздалечете или сближете с плъзгане.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

80

background image

Съвет: Ако в имейла има уеб адрес, докоснете го, за да отворите уеб страницата.

Четене на имейл в разговор

В пощенската кутия докоснете разговора, в който се намира този имейл, и докоснете

имейла. Разговорът, в който има непрочетени имейли, е маркиран в различен цвят.
Записване на прикачен файл

Отворете имейла и докоснете прикачения файл, например снимка, и той ще се изтегли

в телефона ви. Докоснете и задръжте върху прикачения файл и докоснете запиши. Не

всички файлови формати позволяват записване.
Копиране на връзка

Отворете имейла, докоснете и задръжте върху уеб връзката, и докоснете копирай

връзката.