Microsoft Lumia 535 - Публикуване на вашето състояние

background image

Публикуване на вашето състояние
Ако ви се иска да се свържете с приятелите си, кажете им за какво мислите в момента.

Публикувайте актуализация на състоянието си в услугите за социални мрежи, които

използвате.
1. Докоснете Хора и плъзнете до контакти.

2. Докоснете собствената си картата за контакт и публикуване: актуализация.

3. Изберете услугата, в която искате да публикувате.

4. Напишете съобщението си.

5. Докоснете .

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

72