Microsoft Lumia 535 - Изпращане на вашето местоположение в съобщение

background image

Изпращане на вашето местоположение в съобщение
Поканили сте приятели на среща, но те не знаят къде е мястото? Изпратете им вашето

местоположение на картата.
Възможно е тази функция да не се предлага за всички региони.

Телефонът може да ви попита дали да използва местоположението ви. Ще трябва да

разрешите, за да използвате тази функция.
1. Когато пишете текстово съобщение, докоснете > моето местоположение.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

76

background image

Възможно е изпращането на съобщение с прикачен файл да е по-скъпо от изпращането

на обикновено текстово съобщение. За повече информация се обърнете към вашия

мобилен оператор.
2. Докоснете .
Приятелите ви ще получат съобщение със снимка на местоположението ви върху

картата.