Microsoft Lumia 535 - Изпращане на съобщение до група

background image

Изпращане на съобщение до група
Трябва да изпратите съобщение до група хора? Създайте група в центъра Хора и ще

можете да изпращате едно текстово съобщение или имейл до всички тях.
Докоснете Хора и плъзнете до стаи.
1. Докоснете групата и съобщение или изпращане на имейл.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

75

background image

2. Напишете и изпратете своето съобщение.

Съвет: За да създадете група, докоснете > Група.