Microsoft Lumia 535 - Изпращане на съобщение

background image

Изпращане на съобщение
С текстовите и мултимедийните съобщения можете да осъществявате бърза връзка с

приятели и роднини.
1. Докоснете Съобщения.

2. Докоснете .
Ако започнете да пишете съобщение и превключите към друго приложение, преди да

го изпратите, можете да продължите със съобщението, когато се върнете в

Съобщения. Докоснете

> чернови. Черновата се изтрива, когато изпратите

съобщението.

Съвет: Ако имате телефон с две SIM карти, можете да изберете коя SIM карта да се

използва за изпращане на съобщението. Докоснете

. Не всички телефони

поддържат две SIM карти. За информация за наличността посетете

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. За да добавите получател от вашия списък с контакти, докоснете или започнете да

пишете име. Можете също да въведете телефонен номер.

Съвет: За да добавите няколко получателя, докоснете > , изберете желаните

получатели и докоснете .

4. Докоснете полето за съобщение и напишете съобщението си.

Съвет: За да добавите усмивка, докоснете .

5. За да прикачите файл, например снимка, докоснете и изберете файла за

прикачване.

6. За да изпратите съобщението, докоснете .
Ако не можете да изпратите мултимедийно съобщение, проверете дали:

Абонаментът ви за мобилната услуга поддържа мултимедийни съобщения.

Връзката ви за данни е включена. Плъзнете надолу от горната част на екрана,

докоснете ВСИЧКИ НАСТРОЙКИ > мобилна мрежа+SIM и превключете Връзка

за данни на Вкл

.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

73

background image

Само съвместими устройства могат да получават и показват мултимедийни съобщения.

Възможно е съобщенията да изглеждат по различен начин на различни устройства.
Препращане на съобщение

В комуникации докоснете разговора, докоснете и задръжте върху съобщението, което

искате да препратите, и след това докоснете препрати.
Преди да препратите съобщението, можете да редактирате написаното или да добавите

или премахнете прикачени файлове.
Препращане на няколко съобщения

В комуникации докоснете разговор и

> избери съобщения, докоснете

квадратчетата за отметка до съобщенията и след това докоснете , за да добавите

получател.