Microsoft Lumia 535 - Четене на съобщение

background image

Четене на съобщение
В стартовия екран виждате, когато сте получили съобщение.
Можете да преглеждате съобщенията между вас и даден контакт в една обща

комуникация. Комуникацията може да съдържа текстови и мултимедийни съобщения.

1. Докоснете Съобщения.

2. За да прочетете съобщение, докоснете разговора.

Съвет: За да не позволите други хора да виждат случайно известията ви за

съобщения в заключения екран, плъзнете надолу от горната част на екрана и

докоснете ВСИЧКИ НАСТРОЙКИ > екран при заключване > Избор на

приложение за показване на подробно състояние > няма.

Ако не можете да отворите мултимедийно съобщение, проверете дали:
• Абонаментът ви за мобилната услуга поддържа мултимедийни съобщения.
• Връзката ви за данни е включена. Плъзнете надолу от горната част на екрана,

докоснете ВСИЧКИ НАСТРОЙКИ > мобилна мрежа+SIM и превключете Връзка

за данни на Вкл

.

© 2015 Microsoft Mobile. Всички права запазени.

74

background image

Можете да изпращате текстови съобщения, които са по-дълги от ограничението на

символите за отделно съобщение. По-дългите съобщения ще бъдат изпращани като две

или повече съобщения. Мобилният оператор може да ви таксува съответно. Символи с

ударения, други знаци или някои езикови опции заемат повече място и ограничават

броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.
Използването на услуги или изтеглянето на съдържание, включително безплатно

съдържание, може да е свързано с пренос на големи обеми от данни, за което да бъдете

таксувани.
Записване на прикачен файл

Докоснете прикачения файл, например снимка, и докоснете

> запиши.

Изтриване на разговор

В комуникации докоснете , изберете разговора, който искате да изтриете, и

докоснете .
Изтриване на едно съобщение в разговор

В комуникации докоснете разговора, докоснете и задръжте върху съобщението, което

искате да изтриете, и след това докоснете изтрий.
Изтриване на всички съобщения в телефона

Докоснете >

> избери всички > .