Microsoft Lumia 535 - Řešení potíží a podpora

background image

Řešení potíží a podpora

Chcete-li se o telefonu dozvědět více nebo si nejste jisti, jak by měl pracovat, můžete využít

několik možností podpory.
Při co nejlepším využívání telefonu vám pomůže uživatelská příručka v telefonu s dalšími

pokyny. Klepněte na možnost Lumia Nápověda+tipy.
Můžete také přejít na web www.microsoft.com/mobile/support/, kde najdete následující

informace:

informace k řešení potíží,

diskuse,

novinky o aplikacích a stahování,

informace o aktualizacích softwaru,

další údaje o funkcích a technologiích a o kompatibilitě zařízení a příslušenství.

Stránky řešení problémů a diskuse nemusí být k dispozici ve všech jazycích.
Videa s podporou najdete na adrese www.youtube.com/lumiasupport.
Když telefon nereaguje

Vyzkoušejte tento postup:

Resetování jedním tlačítkem: Stiskněte a přidržte vypínač na přibližně 10 sekund. Telefon

se restartuje.

Resetování dvěma tlačítky: Současně stiskněte a na 10 sekund podržte stisknuté tlačítko

zeslabení hlasitosti a vypínač. Telefon se restartuje.

Pokud si nejste jisti, který způsob resetování je určen pro váš telefon, přejděte na stránku

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Pokud váš telefon často přestává reagovat, aktualizujte software telefonu nebo telefon

resetujte. Resetováním obnovíte nastavení z výroby a vymažete veškerý osobní obsah včetně

aplikací, které jste si zakoupili a stáhli. Přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte

na možnost VŠECHNA NASTAVENÍ > o systému > obnovit tovární nastavení telefonu.
Pokud jste potíže nevyřešili, požádejte o nabídku opravy poskytovatele síťových služeb nebo

společnost Microsoft Mobile. Před odesláním k opravě vždy zálohujte data. Všechna osobní

data mohou být z telefonu odstraněna.

Tip: Pokud potřebujete telefon identifikovat, zobrazte vytočením sekvence *#06# jeho

kód IMEI. Kód IMEI najdete také na těle telefonu. Podrobnosti najdete v informacích

o výrobku a bezpečnosti v uživatelské příručce na webu.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

135

background image

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

136