Microsoft Lumia 535 - Sdělujte příběhy svého života

background image

Sdělujte příběhy svého života
Sdělujte příběhy svého života pomocí fotografií a aplikace Lumia Storyteller.
Chcete-li si stáhnout aplikaci Lumia Storyteller nebo zkontrolovat, zda máte nejnovější verzi,

přejděte na stránku www.windowsphone.com. Aplikace Lumia Storyteller nemusí být

k dispozici pro všechny modely telefonů.
Telefon potřebuje přístup k informacím o vaší poloze. Chcete-li ho povolit, přejeďte na úvodní

obrazovce shora dolů, klepněte na možnost VŠECHNA NASTAVENÍ > zjišťování polohy

a nastavte možnost Zjišťování polohy na hodnotu Zapnuto

.

1. Klepněte na možnost Lumia Storyteller.
Vyfotografované snímky jsou automaticky shromážděny do příběhů. Aplikace vytvoří příběh,

když máte k dispozici alespoň sedm fotografií pořízených v jedné době na stejném místě.
2. Chcete-li příběh vytvořit sami, klepněte na možnost , vyberte fotografie a klepněte na

možnost .

3. Chcete-li příběh přejmenovat, klepněte na sbírku a na její název a napište nový název.

4. Chcete-li zobrazit fotografii z příběhu, klepněte na sbírku, přejeďte vlevo a klepněte na

fotografii. Chcete-li si projít ostatní fotografie, přejeďte vlevo nebo vpravo.

Tip: K fotografiím v příběhu můžete přidat popisky. Klepněte na fotografii a klepněte na

možnost přidat popisek. Chcete-li přidat popisek, klepněte na fotografii.

Nalezení fotografie na mapě

Chcete-li se na místo pořízení fotografie podívat na mapě, položte na fotografii dva prsty

a posuňte je k sobě.