Microsoft Lumia 535 - Hledání nejlepších snímků videa

background image

Hledání nejlepších snímků videa
Po nahrání videa s vysokým rozlišením můžete najít nejlepší snímky a uložit je jako samostatné

obrázky. Můžete vytvářet i skvělé akční snímky.
Funkci Lumia Moments nepodporují všechny telefony. Dostupnost zjistíte na stránce

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Po nahrání videa s vysokým rozlišením klepněte na možnost Lumia Moments a°klepněte

na video.
1. Klepněte na možnost VYTVOŘIT AKČNÍ SNÍMEK.

2. Klepnutím na posuvník vyberte počáteční bod akčního snímku.

3. Koncový bod akčního snímku vyberte klepnutím na posuvník a klepnutím na možnost .

4. Chcete-li z fotografie odstranit pohybující se objekty, klepněte na bílá kolečka ve spodní

části obrazovky.

5. Přejetím doprava a posunutím kolečka ze spodní části obrazovky vyberte pohybující se

objekt, který chcete zdůraznit.

Tip: Chcete-li zvýraznit všechny pohybující se objekty, klepněte na možnost .

6. Chcete-li přidat efekt rozostření rychlým pohybem, klepněte na možnost .

7. Chcete-li akční snímek uložit do složky Z fotoaparátu, klepněte na možnost .
Uložení nejlepšího snímku

Klepněte na možnost VYBRAT NEJLEPŠÍ SNÍMEK, klepněte na posuvník nebo přejeďte vlevo

či vpravo a najděte nejlepší snímky videa a°klepnutím na možnost snímek uložte jako

samostatnou fotografii do složky Z fotoaparátu.
Můžete uložit libovolné množství snímků.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

87