Microsoft Lumia 535 - Lepší fotografování v režimu chytré sekvence

background image

Lepší fotografování v režimu chytré sekvence
Chcete fotografovat lepší snímky pohybujících se předmětů nebo skupinové fotografie, na

kterých všichni vypadají co nejlépe? V režimu chytrá série můžete fotografovat skvělé snímky.
1. Klepněte na možnost Lumia Camera.

2. Klepněte na možnost .

3. Chcete-li vyfotografovat snímek, klepněte na možnost .
Telefon pořídí sekvenci snímků. Chcete-li zjistit, co můžete se sekvencí udělat, klepněte na

možnost , klepněte na fotografii a°klepněte na možnost upravit sekvenční fotografii.