Microsoft Lumia 535 - Nahrávání videa s prostorovým zvukem

background image

Nahrávání videa s prostorovým zvukem
K videu můžete nahrávat vícekanálový zvuk Dolby Digital Plus 5.1. Podle různých podmínek

nahrávání můžete měnit i jiná nastavení nahrávání zvuku.
Prostorový zvuk Dolby nepodporují všechny telefony. Dostupnost zjistíte na stránce

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Dostupná nastavení zvuku se mohou lišit podle používaného telefonu.
1. Klepněte na možnost Lumia Camera.

2. Podle používaného telefonu můžete podniknout některý z následujících kroků.

Klepněte na možnost >

> nastavení.

Klepněte na možnost a přejeďte na možnost video.

3. Nastavte možnost Prostorový zvuk na hodnotu zapnout.
Funkce prostorového zvuku nahrává zvukové pole kolem vás ve vícekanálovém formátu Dolby

Digital Plus 5.1 s další zvukovou stopou ve stereoformátu AAC.

Tip: Chcete-li získat nejlepší kvalitu zvukové nahrávky, držte telefon za rohy v poloze na

šířku.