Microsoft Lumia 535 - Rychlé spuštění fotoaparátu

background image

Rychlé spuštění fotoaparátu

Zajistěte si bleskové spuštění fotoaparátu pro chvíle, kdy ho budete potřebovat – vytvořte

zástupce v centru akcí. Pokud má telefon spoušť fotoaparátu, je nejrychlejší cestou

k fotografování právě ona.
1. Přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost VŠECHNA

NASTAVENÍ > oznámení+akce.

2. Chcete-li změnit zástupce spouštění výchozího fotoaparátu, klepněte na zástupce a

°klepněte na možnost

.

3. Chcete-li pomocí zástupce rychle zapnout fotoaparát, přejeďte na obrazovce shora dolů a

°klepněte na možnost

.

Tip: Chcete-li fotoaparát zapnout při zamknutém telefonu, stiskněte vypínač, přejeďte

na obrazovce shora dolů a°klepněte na možnost

.

Spuštění fotoaparát pomocí spouště

Pokud má telefon spoušť fotoaparátu, zapněte fotoaparát jejím stisknutím.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

80

background image

Tip: Chcete-li při zamknutém telefonu rychle zapnout fotoaparát, podržte stisknutou

spoušť fotoaparátu na několik sekund.