Microsoft Lumia 535 - Nastavení připojení k internetu

background image

Nastavení připojení k internetu

Pokud poskytovateli síťových služeb platíte podle využívaných služeb a chcete snížit poplatky

za přenosy dat, můžete změnit nastavení sítí Wi-Fi a mobilních dat. Pro pohyb v roamingu a

v domácí síti můžete používat rozdílná nastavení.

Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti připojení Wi-Fi používejte šifrování. Použití šifrování

zmenšuje riziko přístupu jiných osob k vašim datům.

Připojení Wi-Fi je zpravidla rychlejší a levnější než mobilní datové připojení. Pokud je

k dispozici síť Wi-Fi i mobilní datové připojení, použije telefon síť Wi-Fi.
1. Přejeďte z horní části displeje dolů a klepněte na možnost .

2. Nastavte možnost Wi-Fi sítě na hodnotu Zapnuto

.

3. Vyberte připojení, které chcete použít.
Používání mobilního datového připojení

Přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na možnost VŠECHNA NASTAVENÍ >

mobilní síť+SIM a nastavte možnost Datové připojení na hodnotu Zapnuto

.

Tip: Chcete snadno zapínat a vypínat mobilní data? Přidejte zástupce do centra akcí.

Přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost VŠECHNA

NASTAVENÍ > oznámení+akce. Klepněte na jednoho ze zástupců a°klepněte na

možnost .

Mobilní datové připojení v roamingu

Přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na možnost VŠECHNA NASTAVENÍ >

mobilní síť+SIM a nastavte možnost Možnosti dat při roamingu na hodnotu používat

roaming.
Připojení k internetu při roamingu, především v zahraničí, může vést k podstatnému zvýšení

poplatků za přenos dat.
Datový roaming znamená přijímání dat do telefonu v sítích, které nevlastní ani neprovozuje

váš poskytovatel síťových služeb.

Tip: Používání datových přenosů můžete sledovat také v aplikaci inteligentní data.