Microsoft Lumia 535 - Ukončení připojení k internetu

background image

Ukončení připojení k internetu

Ukončením připojení k internetu otevřených na pozadí ušetříte energii baterie. Můžete to

udělat, aniž byste ukončovali aplikace.
1. Přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost .

2. Nastavte možnost Wi-Fi sítě na hodnotu Vypnuto

.

Tip: Funkce Wi-Fi sítě se zapínají automaticky. Chcete-li toto nastavení změnit, klepněte

na možnost Znovu zapnout Wi-Fi.

Ukončení mobilního datového připojení

Přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na možnost VŠECHNA NASTAVENÍ >

mobilní síť+SIM a nastavte možnost Datové připojení na hodnotu Vypnuto

.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

101