Microsoft Lumia 535 - Vymazání historie prohlížeče

background image

Vymazání historie prohlížeče
Po dokončení procházení můžete odstranit soukromá data, například historii procházení

a dočasné internetové soubory.
1. Klepněte na možnost Internet Explorer.

2. Klepněte na možnost

> nastavení > odstranit historii.

Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat. Pokud jste přistupovali k důvěrným

informacím či k zabezpečeným službám vyžadujícím heslo nebo pokud jste se o takový přístup

pokoušeli, vymažte po každém použití vyrovnávací paměť.

Tip: Chcete-li vymazat historii hledání, klepněte na tlačítko hledání a°klepněte na

možnost

> nastavení > odstranit historii.

Odstranění jedné položky z historie procházení

Klepněte na možnost

> nedávné > , klepněte na položku, kterou chcete odstranit,

a klepněte na možnost .