Microsoft Lumia 535 - Práce s aplikací Excel Mobile

background image

Práce s aplikací Excel Mobile
Kvůli nejnovějším tabulkám nemusíte spěchat do kanceláře. V aplikaci Microsoft Excel Mobile

můžete upravovat tabulky, vytvářet nové a sdílet výsledky své práce na serveru SharePoint.
Klepněte na možnost Office.
1. Přejeďte na možnost místa.

2. Klepněte na místo, kde je uložen soubor.

3. Klepněte na soubor ve formátu Excel, který chcete upravit.

4. Chcete-li přejít k jinému sešitu, klepněte na možnost a klepněte na sešit.

5. Chcete-li sešit uložit, klepněte na možnost

> uložit.

Vytvoření nového sešitu

Klepněte na možnost nedávné > .
Přidání komentáře k buňce

Klepněte na možnost

> komentář.

Používání filtrů buněk

Klepněte na možnost

> použít filtr.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

113

background image

Změna formátu buňky a textu

Klepněte na možnost

> formátovat buňku....

Změna velikosti řádku nebo sloupce

Klepněte na řádek nebo sloupec a přetáhněte posuvník.
Hledání dat v sešitu

Klepněte na soubor ve formátu Excel a na ikonu .
Poslání sešitu e-mailem

Klepněte na soubor ve formátu Excel a na ikonu

> sdílet....