Microsoft Lumia 535 - Práce s aplikací Word Mobile

background image

Práce s aplikací Word Mobile
Aplikace Microsoft Word Mobile vám pomůže zdokonalovat dokumenty i na cestách. Můžete

vytvářet nebo upravovat existující dokumenty a sdílet výsledky své práce na serveru

SharePoint.
Klepněte na možnost Office.
1. Přejeďte na možnost místa.

2. Klepněte na místo, kde je uložen soubor.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

112

background image

3. Klepněte na soubor ve formátu Word, který chcete upravit.

4. Chcete-li upravit text, klepněte na možnost .

5. Chcete-li dokument uložit, klepněte na možnost

> uložit.

Tip: Chcete-li k některému důležitému dokumentu přistupovat velmi rychle, můžete ho

připnout na úvodní obrazovku. Klepněte na dokument a přidržte na něm prst a klepněte

na možnost připnout na úvodní obrazovku.

Vytvoření nového dokumentu

Přejeďte na možnost nedávné a klepněte na možnost .
Hledání textu v dokumentu

Klepněte na soubor ve formátu Word a na ikonu .
Přidání komentáře

Klepněte na možnost > .
Formátování textu

Klepněte na soubor ve formátu Word a na ikonu > .
Zvýraznění textu

Klepněte na soubor aplikace Word, zvolte možnost > a vyberte barvu zvýraznění.
Zobrazení struktury dokumentu

Klepněte na možnost .
Poslání dokumentu e-mailem

Klepněte na soubor ve formátu Word a na ikonu

> sdílet....

Odstraňování dokumentů

Přejeďte na možnost místa, přidržte dokument a°klepněte na možnost odstranit.