Microsoft Lumia 535 - Práce s poštou a kalendářem v telefonu a v počítači

background image

Práce s poštou a kalendářem v telefonu a v počítači
Můžete používat různé firemní a soukromé e-mailové adresy. V telefonu můžete nastavit

několik schránek a používat stejný e-mailový účet v telefonu i v počítači (to se týků účtů

aplikace Outlook, služby Office 365 i libovolných jiných e-mailových účtů). E-maily i kalendář

zůstávají v synchronizovaném stavu a z pozvánek v kalendáři se můžete přímo připojovat ke

schůzkám. Můžete využívat integrovaný e-mail a kalendář a například si prohlížet seznam

účastníků schůzky a klepnutím přistupovat ke svým e-mailovým diskusím nebo diskusím ve

zprávách SMS s některým z účastníků.