Microsoft Lumia 535 - Odpověď na e-mail

background image

Odpověď na e-mail
Dostali jste e-mail, na který potřebujete rychle reagovat? Můžete ihned odpovědět z telefonu.
1. Klepněte na možnost .

2. Otevřete e-mail a klepněte na možnost .

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

77

background image

Tip: Chcete-li odpovědět pouze odesilateli, klepněte na možnost odpovědět. Chcete-li

odpovědět odesilateli a všem dalším příjemcům e-mailu, klepněte na možnost

odpovědět všem.

Předání zprávy

Otevřete e-mail a klepněte na možnost > předat dál.