Microsoft Lumia 535 - Propojení několika schránek do jednotné složky s doručenou poštou

background image

Propojení několika schránek do jednotné složky s doručenou poštou
Pokud máte více než jeden e-mailový účet, můžete si vybrat, které složky s doručenou poštou

chcete propojit do jedné složky. V jednotné složce přehledně vidíte všechny e-maily.
1. Na úvodní obrazovce klepněte na schránku.

2. Klepněte na možnost

> sdružit doručenou poštu.

3. V seznamu další složky doručené pošty klepněte na schránky, které chcete propojit s první

schránkou.

4. Klepněte na možnost přejmenovat sdruženou doručenou poštu, napište nový název

schránky a klepněte na možnost .
Novou jednotnou složku s doručenou poštou můžete připnout na úvodní obrazovku.
Rozpojení jednotných složek s doručenou poštou

Na úvodní obrazovce klepněte na jednotnou složku a°klepněte na možnost

> sdružená

doručená pošta. V seznamu klepněte na schránky, které chcete odpojit, a zvolte možnost

rozpojit.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

79