Microsoft Lumia 535 - Zobrazování jednotlivých e-mailů

background image

Zobrazování jednotlivých e-mailů
E-maily jsou uspořádány do konverzací podle názvu. Konverzace obsahují i vaše odpovědi.

Pokud chcete všechny e-maily zobrazovat samostatně, můžete funkci zobrazování konverzací

vypnout.
1. Klepněte na možnost .

2. Klepněte na možnost

> nastavení.

3. Nastavte možnost Konverzace na hodnotu Vypnuto

.