Microsoft Lumia 535 - Blokování hovorů a zpráv

background image

Blokování hovorů a zpráv
Dostáváte nevyžádané hovory nebo zprávy? Zablokujte je aplikací filtr hovorů+SMS.
Chcete-li některé telefonní číslo přidat do seznamu blokovaných čísel, klepněte na možnost

, přejeďte na možnost historie, klepněte a přidržte volajícího, kterého chcete zablokovat, a

°klepněte na možnost blokovat číslo....
Čísla můžete do seznamu blokovaných čísel přidávat i z textových zpráv.
Přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost VŠECHNA NASTAVENÍ >

filtr hovorů+SMS.
Nastavte možnost Blokovat hovory+SMS na hodnotu Zapnuto

.

Zjištění blokovaných čísel

Klepněte na možnost blokovaná čísla.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

62

background image

Upozorňování na zablokované hovory nebo zprávy

Klepněte na možnost rozšířené a nastavte možnost Oznámení na hodnotu Zapnuto

.