Microsoft Lumia 535 - Odpověď na volání textovou zprávou

background image

Odpověď na volání textovou zprávou
Nemůžete teď mluvit a vzít hovor? Můžete volajícímu odpovědět textovou zprávou.
1. Když vám někdo volá, klepněte na možnost TEXTOVÁ ODPOVĚĎ.

2. Klepněte na možnost napsat zprávu... a napište zprávu.
Textovou zprávou můžete odpovídat pouze na volání kontaktů uložených v telefonu.
Zapnutí nebo vypnutí funkce odpovědi textovou zprávou

Klepněte na možnost >

> nastavení a nastavte možnost Textová odpověď na

hodnotu Zapnuto

nebo Vypnuto

.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

59

background image

Úpravy předem připravených textových zpráv

Klepněte na možnost >

> nastavení > upravit odpovědi a upravte požadovanou

odpověď.