Microsoft Lumia 535 - Přesměrování hovorů na jiný telefon

background image

Přesměrování hovorů na jiný telefon
Nemůžete vždy vzít telefon, ale nechcete zmeškat žádný příchozí hovor? Můžete hovory

přesměrovat na jiné telefonní číslo.
Informace o dostupnosti této funkce získáte u svého poskytovatele síťových služeb.
1. Podle používaného telefonu můžete podniknout některý z následujících kroků.

Přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost VŠECHNA

NASTAVENÍ > síť+ > nastavit.

Klepněte na možnost >

> nastavení.

2. Pokud máte telefon na dvě SIM karty, klepněte na možnost SIM 1 nebo SIM 2. Používání

dvou SIM karet nepodporují všechny telefony. Dostupnost zjistíte na stránce

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

3. Je-li to třeba, nastavte možnost Přesměrování hovorů na hodnotu Zapnuto

a vyberte, kam chcete hovory přesměrovat.
Podle toho, jaký máte telefon, se nastavení může chovat v různých situacích různě, například

když nemůžete hovor přijmout nebo když hovoříte.

Tip: Chcete-li zjistit, zda je zapnuto přesměrování hovorů označené ikonou , klepněte

na horní část displeje.