Microsoft Lumia 535 - Přesměrování volání do hlasové schránky

background image

Přesměrování volání do hlasové schránky
Kromě přesměrování na jiné telefonní číslo můžete hovory přesměrovat také do hlasové

schránky a později si poslechnout vzkaz.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

60

background image

Informace o dostupnosti této funkce získáte u svého poskytovatele síťových služeb. Používání

dvou SIM karet nepodporují všechny telefony. Dostupnost zjistíte na stránce

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.
Podle používaného telefonu můžete podniknout některý z následujících kroků:

Klepněte na možnost >

> nastavení. Pokud máte telefon na dvě SIM karty,

klepněte na požadovanou SIM kartu. Nastavte možnost Přesměrování hovorů na

hodnotu Zapnuto

(je-li to třeba) a zadejte číslo hlasové schránky, které vám sdělil

poskytovatel služby (je-li to třeba).

Přejeďte z horního okraje displeje dolů, klepněte na možnost VŠECHNA NASTAVENÍ >

síť+ > nastavit a napište číslo hlasové schránky, které vám sdělil poskytovatel služeb (je-

li to třeba). Pokud máte telefon se dvěma SIM kartami, klepněte před napsáním čísla na

SIM kartu, kterou chcete nastavit.

Podle toho, jaký máte telefon, můžete do hlasové schránky přesměrovat všechny hovory nebo

se nastavení může chovat v různých situacích různě, například když nemůžete hovor přijmout

nebo když hovoříte.

Tip: Pokud hovory nechcete přesměrovávat do hlasové schránky, napište jiné číslo,

například číslo svého druhého telefonu. Můžete také požádat poskytovatele služeb, aby

vám službu hlasové schránky vypnul.

Změna čísla hlasové schránky

Klepněte na možnost >

> nastavení a napište nové číslo. Pokud máte telefon se

dvěma SIM kartami, klepněte před napsáním čísla na SIM kartu, kterou chcete nastavit.