Microsoft Lumia 535 - Práce s vizuální hlasovou schránkou

background image

Práce s vizuální hlasovou schránkou
Vizuální hlasová schránka umožňuje zobrazení seznamu hlasových zpráv a výběr zprávy,

kterou chcete přehrát nebo odstranit.
K aktivaci služby ve vašem telefonu můžete být nutný zásah poskytovatele služeb.
1. Klepněte na možnost >

> nastavení.

2. Nastavte možnost Vizuální hlasová schránka na hodnotu Zapnuto

.

3. Do pole Číslo hlasové schránky napište číslo své hlasové schránky.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

61

background image

Číslo své hlasové schránky získáte u poskytovatele služeb.

Tip: U některých poskytovatelů služeb může být možné zadat jiné číslo hlasové schránky.

Poslech hlasové zprávy

Klepněte na možnost a přejetím vpravo zobrazte seznam hlasových zpráv. Na vyzvání

napište heslo a°klepněte na zprávu, kterou si chcete poslechnout.