Microsoft Lumia 535 - Umlčení příchozího hovoru

background image

Umlčení příchozího hovoru
Pokud telefon zazvoní v době, kdy nechcete být rušeni, můžete vyzváněcí tón tohoto hovoru

umlčet.
Pokud chcete vyzvánění telefonu vypínat otočením displejem dolů, musí být zapnuta funkce

Ztišit při překlopení. Přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na možnost

VŠECHNA NASTAVENÍ > zvuk, podle potřeby přejeďte vlevo a nastavte možnost Ztišit při

překlopení na hodnotu Zapnuto

.

Když vám někdo volá, stiskněte tlačítko hlasitosti nebo tlačítko zámku. Můžete také otočit

telefon displejem dolů.