Microsoft Lumia 535 - Volání kontaktu

background image

Volání kontaktu
Když si přátele uložíte do telefonu jako kontakty, můžete jim volat snadno a rychle.
Klepněte na možnost .
1. Klepněte na možnost .

2. Pokud má kontakt několik čísel, klepněte na kontakt a°klepněte na číslo.

Tip: Slyšíte kamaráda příliš hlasitě nebo příliš tiše? Stisknutím tlačítek hlasitosti můžete

hlasitost změnit.
Tip: Chcete, aby konverzaci slyšeli ostatní? Klepněte na možnost hlasitý poslech.

Tip: Pokud máte telefon se dvěma SIM kartami, můžete vybrat SIM kartu, která má být

použita pro volání každému kontaktu. Klepněte na možnost , přejeďte na možnost

kontakty, klepněte na jméno kontaktu a°klepněte na možnost

. Používání dvou

SIM karet nepodporují všechny telefony. Dostupnost zjistíte na stránce

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Volání na telefonní číslo

Klepněte na možnost , zadejte telefonní číslo a klepněte na možnost volat.
Znak + používaný pro mezinárodní volání napíšete klepnutím a přidržením tlačítka 0.
Hledání v historii hovorů

Chcete-li vyhledat záznam o některém hovoru, přejeďte na možnost historie, klepněte na

možnost a napište jméno kontaktu nebo telefonní číslo.
Odebrání záznamu o hovoru

Chcete-li záznam o některém hovoru odstranit, přejeďte na možnost historie, klepněte na

záznam a přidržte na něm prst a klepněte na možnost odstranit.
Chcete-li odstranit všechny záznamy o hovorech, klepněte na možnost

> vybrat

hovory >

> vybrat vše > .

Kopírování a vložení telefonního čísla

Na úvodní obrazovce klepněte na možnost Lidé, přejeďte na možnost kontakty, klepněte

na kontakt, klepněte na telefonní číslo a přidržte na něm prst, klepněte na možnost kopírovat

a v poli pro psaní textu klepněte na možnost .

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

57