Microsoft Lumia 535 - Kopírování kontaktů ze SIM karty

background image

Kopírování kontaktů ze SIM karty
Pokud máte kontakty uloženy na SIM kartě, můžete je zkopírovat do telefonu.
Zkontrolujte, zda je vložena SIM karta.
1. Klepněte na možnost Lidé.

2. Klepněte na možnost

> nastavení > importovat ze SIM karty.

3. Chcete-li importovat kontakty, klepněte na možnost importovat.

Tip: Chcete-li vybrat jednotlivé kontakty, klepněte na možnost vymazat a využijte

příslušná zaškrtávací políčka.

Na novou SIM kartu nelze ukládat kontakty.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

66