Microsoft Lumia 535 - Přidávání a odstraňování kontaktů

background image

Přidávání a odstraňování kontaktů
Berte si přátele s sebou. Telefonní čísla, adresy a další údaje o přátelích můžete ukládat v centru

Lidé.
Klepněte na možnost Lidé a přejeďte na možnost kontakty.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

63

background image

Přidání kontaktu
1.
Klepněte na možnost .

2. Pokud jste se přihlásili k několika účtům, vyberte účet, do kterého chcete kontakt uložit.
Kontakt nemůžete uložit pouze do telefonu, vždy je uložen na účet.
3. vyplňte kontaktní údaje a°klepněte na možnost .

Tip: Kontakty jsou automaticky zálohovány na účet Microsoft.

Úpravy kontaktů

Klepněte na kontakt a na možnost a upravte nebo přidejte údaje, například vyzváněcí tón

nebo webovou adresu.

Tip: Pokud máte telefon se dvěma SIM kartami, můžete vybrat SIM kartu, která má být

použita pro volání každému kontaktu. Klepněte na kontakt a klepněte na možnost

.

Používání dvou SIM karet nepodporují všechny telefony. Dostupnost zjistíte na stránce

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Odstraňování kontaktů

Klepněte na kontakt a klepněte na možnost

> odstranit.

Kontakt bude odstraněn z telefonu i ze služby sociální sítě, kde je uložen (s několika výjimkami

jako je Facebook, Twitter a LinkedIn).

Tip: Pokud chcete rychle odstranit několik kontaktů, přihlaste se z počítače s údaji k účtu

Microsoft na web people.live.com a odstraňte kontakty zde.

Filtrování seznamu kontaktů

Pokud kontakty ze sociálních sítí nechcete mít v seznamu kontaktů, můžete je odfiltrovat.

Klepněte v seznamu kontaktů na možnost

> nastavení > filtrovat seznam kontaktů

a klepněte na účty, které chcete zobrazit nebo skrýt.

Tip: Můžete také odfiltrovat kontakty bez telefonních čísel. Nastavte možnost Skrýt

kontakty bez telefonních čísel na hodnotu Zapnuto

.