Microsoft Lumia 535 - Propojování kontaktů

background image

Propojování kontaktů
Máte k jednomu kontaktu samostatné položky z různých sociálních sítí nebo e-mailových

účtů? Kontakty můžete propojit tak, že všechny údaje budou na jediné kartě.
Klepněte na možnost Lidé a přejeďte na možnost kontakty.
1. Klepněte na hlavní kontakt, který chcete propojit, a zvolte možnost .

2. Klepněte na možnost zvolte kontakt a vyberte kontakt, který chcete propojit.
Zrušení propojení kontaktu

Klepněte na hlavní kontakt a na možnost , klepněte na kontakt, který chcete odpojit,

a klepněte na možnost rozpojit.