Microsoft Lumia 535 - Čtení zpráv

background image

Čtení zpráv
Informace o nových zprávách můžete sledovat na úvodní obrazovce.
Zprávy poslané mezi vámi a určitým kontaktem si můžete prohlížet ve vlákně konverzace.

Vlákno může obsahovat textové a multimediální zprávy.

1. Klepněte na možnost Zprávy.

2. Chcete-li si zprávu přečíst, klepněte na konverzaci.

Tip: Chcete-li zabránit tomu, aby upozornění na vaše zprávy náhodně zahlédli na displeji

cizí lidé, přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů a klepněte na možnost VŠECHNA

NASTAVENÍ > zamykací obrazovka > Zvolte aplikaci pro zobrazení podrobných

informací o stavu. > nic.

Pokud multimediální zprávu nelze otevřít, zkontrolujte zda:
• vaše smlouva s operátorem podporuje multimediální zprávy,

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

70

background image

• máte zapnuté datové připojení. Přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů, klepněte na

možnost VŠECHNA NASTAVENÍ > mobilní síť+SIM a nastavte možnost Datové

připojení na hodnotu Zapnuto

.

Přístroj umožňuje odesílat textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší

zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Poskytovatel služeb může takovou zprávu

vyúčtovat odpovídajícím způsobem. Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, a znaky

některých jazyků vyžadují více místa, a tím snižují počet znaků, které je možné odeslat v jedné

zprávě.
Využívání služeb nebo stahování obsahu (včetně bezplatného obsahu) může znamenat

přenášení velkého množství dat a účtování poplatků za datové přenosy.
Uložení přílohy

Klepněte na přílohu, například na fotografii, a klepněte na možnost

> uložit.

Odstranění konverzace

V zobrazení vlákna klepněte na možnost , vyberte konverzaci, kterou chcete odstranit,

a klepněte na možnost .
Odstranění jediné zprávy z konverzace

V aplikaci vlákna klepněte na konverzaci, přidržte zprávu, kterou chcete odstranit, a°klepněte

na možnost odstranit.
Odstranění všech zpráv z telefonu

Klepněte na možnost >

> vybrat vše > .