Microsoft Lumia 535 - Odeslání aktuálního místa zprávou

background image

Odeslání aktuálního místa zprávou
Pozvali jste kamarády na schůzku, ale nevědí, kde se má uskutečnit? Pošlete jim aktuální místo

na mapě.
Tato funkce nemusí být k dispozici ve všech regionech.

Telefon se může zeptat, zda chcete použít informace o aktuálním místě. Chcete-li používat

tuto funkci, musíte předávání informací povolit.
1. Při psaní textové zprávy klepněte na možnost > moje poloha.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

72

background image

Poslání zprávy s přílohou může být dražší než poslání běžné textové zprávy. Podrobnější

informace získáte u poskytovatele služeb.
2. Klepněte na možnost .
Kamarádi dostanou zprávu s obrázkem obsahujícím vaši polohu na mapě.