Microsoft Lumia 535 - Odpověď na zprávu

background image

Odpověď na zprávu
Nenechejte přátele čekat, odpovídejte jim hned.
1. Klepněte na možnost Zprávy.

2. V okně vlákna klepněte na konverzaci obsahující zprávu.

Tip: Pokud máte telefon se dvěma SIM kartami, můžete vybrat SIM kartu, kterou chcete

pro poslání zprávy použít. Klepněte na možnost

. Používání dvou SIM karet

nepodporují všechny telefony. Dostupnost zjistíte na stránce www.microsoft.com/

mobile/support/wpfeatures.

3. Klepněte do pole pro zprávu a napište zprávu.

4. Klepněte na možnost .
Předání zprávy

V aplikaci vlákna klepněte na konverzaci, přidržte zprávu, kterou chcete předat, a°klepněte

na možnost předat dál.
Než zprávu předáte dál, můžete ji upravit nebo přidat či odebrat přílohy.