Microsoft Lumia 535 - Přenesení informací aplikace Outlook z telefonu se systémem Android nebo iPhone

background image

Přenesení informací aplikace Outlook z telefonu se systémem Android nebo iPhone
K přenesení kontaktů, záznamů kalendáře a úkolů z aplikace Outlook v telefonu se systémem

Android nebo iPhone do telefonu Lumia použijte účet Microsoft.
K synchronizaci telefonu Lumia s webem Outlook.com potřebujete účet Microsoft.
1. Kompatibilním kabelem USB připojte telefon k počítači.

2. V počítači nastavte příslušný synchronizační software, například Samsung Kies, HTC Sense,

Sony PC Companion, nebo iTunes pro synchronizaci na web Outlook a synchronizujte

kontakty, záznamy kalendáře a úkoly z telefonu do počítače.

3. V aplikaci Outlook přidejte účet Microsoft (využijte aplikaci Microsoft Outlook Hotmail

Connector). Přejděte na web www.office.microsoft.com, vyhledejte text Hotmail Connector

a stáhněte si aplikaci do počítače. Možná bude třeba nakonfigurovat nastavení aplikace

Hotmail Connector.

4. Synchronizujte požadovaný obsah z aplikace Outlook na účet Microsoft. Na účtu Microsoft

může být obsah k dispozici až za určitou dobu.

5. Chcete-li obsah synchronizovat do telefonu Lumia, stačí se přihlásit k účtu Microsoft.
Další informace najdete na webu www.windowsphone.com – vyhledejte odpovědi na dotazy

k synchronizaci kontaktů a kalendáře z aplikace Outlook do telefonu se systémem Windows

Phone.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

20