Microsoft Lumia 535 - Práce s dotykovým displejem

background image

Práce s dotykovým displejem

Objevujte funkce telefonu pomocí klepnutí, přejetí či přetažení.
1. Telefon můžete ovládat tak, že klepnete na dotykový displej nebo na něm přidržíte prst.

2. Chcete-li otevřít další možnosti, položte na požadovanou položku prst a vyčkejte, než

systém otevře nabídku.

Příklad: Chcete-li otevřít aplikaci nebo jinou položku, klepněte na ni. Chcete-li upravit

nebo odstranit událost kalendáře, klepněte na ni a přidržte na ní prst a vyberte

odpovídající možnost.

Tip: Telefon můžete dokonce používat i v rukavicích. Přejeďte na úvodní obrazovce

shora dolů, klepněte na možnost VŠECHNA NASTAVENÍ > dotykové ovládání

a nastavte možnost Citlivost dotyku na hodnotu vysoká. Funkci citlivosti dotyku

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

14

background image

nepodporují všechny telefony. Dostupnost zjistíte na stránce

www.microsoft.com/mobile/support/wpfeatures.

Přetažení položky

Položte na položku na několik sekund prst a posuňte ho po displeji.

Přejetí

Položte prst na displej a posuňte ho v požadovaném směru.

Příklad: Přejetím vlevo nebo vpravo přecházíte mezi úvodní obrazovkou a nabídkou

aplikací či mezi různými zobrazeními v centrech. Chcete-li rychle posunout dlouhý

seznam nebo nabídku, rychle přejeďte prstem nahoru nebo dolů po displeji a poté prst

zvedněte. Posouvání zastavíte klepnutím na displej.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

15

background image

Zvětšení nebo zmenšení

Položte na položku (třeba na mapu, fotografii nebo webovou stránku) dva prsty a posuňte je

od sebe nebo k sobě.

Důležité: Vyvarujte se poškrábání dotykové obrazovky.

Tip: Když telefon otočíte o 90 stupňů, obrazovka se automaticky otočí. Chcete-li

zamknout aktuální orientaci obrazovky, přejeďte na úvodní obrazovce shora dolů a

°klepněte na možnost VŠECHNA NASTAVENÍ > otáčení obrazovky. Nastavte možnost

Zámek otáčení na hodnotu Zapnuto

. Otáčení obrazovky nemusí pracovat ve

všech aplikacích nebo zobrazeních.

© 2015 Microsoft Mobile. Všechna práva vyhrazena.

16