Microsoft Lumia 535 - Tlačítka Zpět, Start a Hledat

background image

Tlačítka Zpět, Start a Hledat

Tlačítka Zpět, Start a Hledat pomáhají při práci s telefonem.
• Chcete-li zjistit, které aplikace jsou spuštěny, přidržte stisknuté tlačítko . Poté můžete

přepnout do jiné aplikace nebo ukončit aplikace, které nepotřebujete.

• Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, stiskněte tlačítko . Telefon si pamatuje

všechny aplikace a weby, které jste navštívili od posledního zamknutí displeje.

• Na úvodní obrazovku přejdete stisknutím tlačítka . Aplikace, se kterou jste pracovali,

zůstane spuštěna na pozadí.

• Chcete-li hledat na webu nebo v telefonu, stiskněte tlačítko .
• Chcete-li telefon ovládat hlasem, stiskněte a přidržte tlačítko a vyslovte hlasový příkaz.

Tato funkce není k dispozici ve všech jazycích. Informace o podporovaných jazycích

najdete na adrese www.windowsphone.com.